تماس با ما

آدرس دفتر مجتمع چاپ قوانین :
خیابان آیت الله سعیدی پایین تر از میدان فتح نبش کوچه مقداد پلاک۱۴۸۸

تلفن دفتر مجتمع چاپ قوانین :
۳۳۹۹۵۲۸۶ – ۳۳۹۹۵۲۸۵ – ۳۳۹۹۵۲۸۴ – ۳۳۹۸۷۶۳۲-۳۶۰۵۷۴۱۴ – ۳۶۰۵۷۳۱۱ – ۳۶۰۵۷۱۸۸ – ۳۶۰۵۷۳۱۰ – – ۶۶۶۰۴۳۳۶ – ۶۶۶۹۶۳۸۵ – ۶۶۶۸۶۹۹۲ – ۶۶۶۸۶۹۹۳ – ۶۶۶۸۶۹۹۴

شماره تلگرام عمومی دفتر: ۰۹۳۹۱۳۴۹۳۶۳

شماره تلگرام استعلام اختصاصی: ۰۹۹۰۵۴۸۳۹۶۰

شماره تلگرام طراحی: ۰۹۹۰۵۴۸۳۹۶۱

ایمیل : ghavanin.print@yahoo.com

جهت هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد می توانید با واحد روابط عمومی  تماس حاصل نمایید:

۳۳۹۰۶۷۹۶
۰۹۹۰۵۴۸۳۹۶۷

چاپخانه :

خیابان آیت الله سعیدی پایین تر از میدان فتح نبش کوچه مقداد پلاک۱۴۸۸

مدیریت (پورعابدی) : ۰۹۳۹۱۳۴۹۳۶۳

تلفن: ۳۳۹۸۷۳۴۱

ایمیل : ghavanin.print@yahoo.com