کارت ویزیت

قیمت انواع کارت ویزیت
جنس کارت اندازه قیمت(معمولی) قیمت(فوری)
براق 1رو ویزیت(85×48) 9,300 تومان 10,300 تومان
براق 2رو ویزیت(85×48) 14,300 تومان
مات 1رو ویزیت(85×48) 9,800 تومان
مات 2رو ویزیت(85×48) 14,300 تومان 15,300 تومان
کتان 1 رو امباس ویزیت(85×48) 14,000 تومان
کتان 2 رو امباس ویزیت(85×48) 15,000 تومان
لیبل با سلفون براق ویزیت(85×48) 13,000 تومان 14,000 تومان
لیبل نویوی ویزیت(85×48) 13,000 تومان
نویوی 1رو ویزیت(85×48) 9,000 تومان
نویوی 2رو ویزیت(85×48) 13,000 تومان
لمینیت براق بزرگ بزرگ(58*90) 44,000 تومان 49,000 تومان
لمینیت مات بزرگ بزرگ(58*90) 64,000 تومان 69,000 تومان
لمینیت براق ویزیتی ویزیتی(48*85) 37,000 تومان
لمینیت مات ویزیتی ویزیتی(48*85) 55,000 تومان
لمینت برجسته مخملی بزرگ(60*90) 75,000 تومان
لمینیت برجسته بزرگ(60*90) 44,000 تومان 49,000 تومان
لمینیت برجسته مربعی مربعی (58*58) 35,000 تومان
لمینیت برجسته ویزیتی ویزیتی (54*90) 35,000 تومان
سلفون مات دورگرد بزرگ(60*90) 28,000 تومان 33,000 تومان
لمینیت براق مربعی مربعی (58*58) 35,000 تومان
لمینیت دولب گرد براق بزرگ(58*90) 46,000 تومان
لمینیت دولب گردمات بزرگ(58*90) 69,000 تومان
لمینت مات مربعی مربعی 44,000 تومان
لمینت مات دایره دایره(58*58) 42,000 تومان
لمینت براق دایره دایره(58*58) 33,000 تومان
سلفون براق دورگرد (60*90) 28,000 تومان 33,000 تومان
سلفون مات مخملی دورو دورگرد (60*90) 55,000 تومان
مخملی 1رو ویزیت(85×48) 23,000 تومان
مخملی 2رو ویزیت(85×48) 36,000 تومان
لمینت برجسته مخملی ویزیتی (54*90) 50,000 تومان
لمینت برجسته مخملی مربع (58*58) 50,000 تومان