نکاتی چند درباره ی K در CMYK

طبق نظریه ی کاستنی رنگ ، با ترکیب تنها سه رنگ، فیروزه ای، ارغوانی زرد،باید بتوان به تمام رنگها دست یافت. و ،در واقع ، در چاپ عکس های رنـگی (C-prints)تـنها سـه لایه یامولسیون با غـلظت های مختلف  رنگدانه های فیروز ه ای، ارغوانی و زرد وجود دارد (CMY) پس چرا چاپ آثار گرافیکی و در عمده ی چاپ های جوهرافشان،سخن از CMYKدر   است؟در دستگاه چاپ و در چاپگرهای جوهرافشان ، تصاویر با جوهرهای  فیروزه ای، ارغوانی، زرد و مشکی به شکل نـقاط میان رنگ (=هف تن) ساخته   می شوند. حـرف K سر واژه ی black (= مشکی) اسـت.چرا از حرف K   استفاده می کنیم نـه از حرف B ؟دلیـل اش این است که اگر از حـرف B استفاده کنیم ممکن است آبی (Blue) را با مشـکی (Black) اشتباه بگیریم  در اسـاس چرا بـاید از جوهر مشـکی استفاده کرد؟دلیـل به کارگیری جوهر   مشکی این است که ناخالصی های موجود در جوهرهای فیروزه ای، ارغوانی و   زرد امـکان ایجاد مشـکی خالـص را به مجـموع کامل این جوهرها می دهد  معمولا از ترکیب آنها به قـهوه ای یا سبز کدر می رسیم. پس جوهر مشکی را   می افزاییم تا به مشکی واقعی برسیم.  استفاده از جوهر مشکی مزایای دیگری نیز دارد.استفاده از فقط جوهر مشکی در   چـاپ متن امر متـفاوتی است. هنگام چاپ با دستگاه چاپ ،هم پوشانی دقیق   همه ی جوهرها (در یک نقطه روی هم دیگر)کار بسیار دشوار است.به طور حتم   این مسئـله (=عدم هم پوشانی دقیق) را در روزنامه ها و مجلات دیده اید . عدم هم پـوشانی دقیق به ویژه درجـزئیات خطوط ظریـف،مانند نوشـته ها، مشخص   می گردد،و نتیجه اش محو شدگی و دشواری خوانش متن است. جوهر مشکی در   چاپ تصاویر خنثا نیز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. به جای استفاده از   سه جـوهر برای ساخت بخش های خنـثا یا خاکستری،می توان از یک جوهر   (=مشکی) استفاده کرد.این مـزیت در چاپ با تیراژ بالامی تواند بسیار به صرفه باشد.